دکتر بابک ناهیدی آذر » تخصصی » رپرتوری mind بوریکه
خوش آمدید .:. امروز: یکشنبه، 28 دی 1399

رپرتوری mind بوریکه

REPERTORY
by Oscar E. BOERICKE, M.D.
Presented by Médi-T

MIND

AWKWARD * BRAIN-FAG * CATALEPSY * CLAIRVOYANCE * COMPREHENSION * CONSCIOUSNESS * CRETINISM * DELIRIUM * DEMENTIA * EMOTIONS * FEARS * HYPOCHONDRIASIS * HYSTERIA * IMAGINATION * INSANITY * LOQUACITY * MANIA * MELANCHOLIA * MEMORY * MIND * MOOD * NIGHT-TERRORS * PROPENSITY * SCREAMS * SENSES * SPEECH * SOMNAMBULISM * STARTLES * TAEDIUM VITAEAWKWARD

Lets things fall from hand -- Æth., Apis, Bov., Helleb., Ign., Lach., Nat. m., Nux v., Tar. h.BRAIN-FAG (See NEURASTHENIA - Nervous system.) -- Æth., Ail., Alfal., Anac., Anhal., Arg. n., Avena, Bapt., Calc. c., Calc. p., Coca, Cocc., Cupr. m., Gels., Kali br., Kali p., Lecith., Nat. m., Nux v., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Sil., Strych. p., Zinc. m., Zinc. p., Zinc. picr.CATALEPSY

Trance -- Acon., Art. v., Camph. monobr., Can. ind., Cham., Cic., Crot. casc., Cur., Gels., Graph., Hydroc. ac., Hyos., Lach., Merc., morph., Mosch., Nux m., Op., Sabad., Stram.CLAIRVOYANCE (See Hallucinations.) -- Acon., Anac., Anhal., Can. ind., Nabulus, Nux m., Phos.COMPREHENSION

Difficult (See Memory.) -- Agn., Ail., Anac., Bapt., Cocc., Gels., Helleb., Lyc., Nat. c., Nux m., Oleand., Op., Phos. ac., Phos., Plumb. m., Xerophyl., Zinc. m.

Easy -- Bell., Coff., Lach.CONSCIOUSNESS

Loss -- Absinth., Ail., Arn., Atrop., Bell., Can. ind., Carb. ac., Cic., Cupr. ac., Gels., Glon., Helleb., Hydroc. ac., Hyos., Mur. ac., Nux m., Œnanthe, Op., Stram., Xerophyl., Zinc. m.CRETINISM

Imbecility, Idiocy -- Absinth., Æth., Anac., Arn., Bac., Bar. c., Bar. m., Bufo, Calc. p., Helleb., Ign., Iod., Lol., Nat. c., Oxytrop., Phos. ac., Plumb. m., Sul., Thyr.DELIRIUM

Alcoholic (delirium tremens) -- Acon., Agar., Ant. t., Atrop., Bell., Can. ind., Caps., Chin. s., Cim., Dig., Hyos., Hyosc. hydrobr., Kali br., Kali p., Lach., Lupul., Nux v., Op., Passifl., Pastin., Ran. b., Stram., Strych. n., Sumb., Teucr.

Carphologia (picking at bed clothes, flocks) -- Agar., Atrop., Bell., Helleb., Hyos., Mur. ac., Op., Stram., Zinc. mur.

Coma Vigil -- Cur., Hyos., Mur. ac., Op., Phos.

Destructive (desire to bark, bite, strike, tear things) -- Bell., Canth., Cupr. m., Hyos., Sec., Stram., Ver. a., Ver. v.

Effort to escape from bed, or hide -- Acon., Agar., Bell., Bry., Cupr. m., Helleb., Hyos., Operc., Op., Rhus t., Stram., Ver. a.

Furor, frenzy, ravings -- Acon., Agar., Bell., Canth., Cic., Cupr. m., Hyos., Merc. cy., Œnanthe, Solan. n., Stram., Ver. a.

Lascivious furor -- Canth., Hyos., Phos., Stram., Ver. a.

Loquacity, talks incessantly -- Agar., Bell., Can. ind., Cim., Hyos., Lach., Merc. cy., Oper., Op., Stram., Ver. a.

Merry, dancing, singing -- Agar., Bell., Hyos., Stram., Ver. a.

Muttering, low, incoherently -- Agar., Ail., Apis, Arn., Bapt., Bell., Crot., Helleb., Hyos., Lach., Mur. ac., Phos. ac., Phos., Rhus t., Stram., Ver. a.

Rapid answering -- Cim., Lach., Stram., Ver. a.

Slow answering, relapses -- Arn., Bapt., Diph., Helleb., Hyos., Phos. ac., Phos., Sul.

Sopor, stupor, coma -- Æth., Agar., Ail., Am. c., Ant. t., Apis, Arn., Bapt., Bell., Benz. nit., Camph., Carb. ac., Diph., Gels., Helleb., Hyos., Lach., Laur., Lob. purp., Mur. ac., Nitr. sp. d., Nux m., Op., Phos. ac., Phos., Piloc., Rhus t., Stram., Tereb., Thyr., Ver. a., Zinc. m.DEMENTIA -- Agar., Anac., Apium v., Bell., Calc. c., Calc. p., Can. ind., Con., Helleb., Hyos., Ign., Lil t., Merc., Nat. sal., Op., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Sul., Ver. a.

Epileptic -- Acon., Bell., Cim., Cupr. ac., Cupr. m., Laur., Œnanthe, Sil., Solan. c., Stram., Ver. v.

Masturbatic -- Agn., Calc. p., Canth., Caust., Damiana, Nux v., Op., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Staph.

Paretic -- Acon., Æsc. gl., Agar., Ars., Bad., Bell., Can. ind., Cim., Cupr. m., Hyos., Ign., Iodof., Merc., Phos., Plumb. m., Stram., Ver. v., Zinc. m.

Senile -- Anac., Aur. iod., Bar. ac., Bar. r., Calc. p., Con., Nat. iod., Phos., Sec.

Syphilitic -- Aur. iod., Kali iod., Mercuries, Nit. ac., Sul.EMOTIONS

Effects: Anger, bad news, disappointment, vexation -- Acon., Apis, Ars., Aur., Bry., Caust., Cham., Cocc., Colch., Col., Gels., Grat., Hyos., Ign., Lach., Nat. m., Nux v., Phos. ac., Puls., Sep., Staph.

Fright, fear -- Acon., Apis, Aur., Bell., Gels., Hyos., Hyper., Ign., Nat. m., Morph., Op., Puls., Samb., Ver. a.

Grief, sorrow -- Am. m., Ant. c., Apis, Aur. m., Calc. p., Caust., Cocc., Cycl., Hyos., Ign., Lach., Nat. m., Phos. ac., Plat., Samb.

Jealousy -- Apis., Hyos., Lach., Staph.

Joy, excessive -- Caust., Coff., Croc.

Nostalgia (homesickness) -- Caps., Eup. purp., Helleb., Ign., Mag. m., Phos. ac., Senec.

Shame, mortification, reserved displeasure -- Aur., Ign., Nat. m., Staph.FEARS, DREAD

Being carried or raised -- Bor., Bry., Sanic.

Crossing streets, crowds, excitement -- Acon., Hydroc. ac., Plat.

Dark, ghosts -- Acon., Ars., Bell., Carb. v., Caust., Hyos., Lyc., Med., Op., Phos., Puls., Radium, Rhus t., Stram.

Death, fatal diseases, impending evil -- Acon., Agn., Anac., Apis., Arg. n., Ars., Aur., Cact., Calc. c., Can. ind., Cim., Dig., Gels., Graph., Hydr., Ign., Kali c., Lac c., Lil. t., Med., Naja, Nat. m., Nit. ac., Nux v., Phaseol., Phos., Plat., Pod., Psor., Puls., Rhus t., Sabad., Sec., Sep., Stann., Staph., Still., Syph., Ver. a.

Downward motion, falling -- Bor., Gels., Hyper., Sanic.

Heart ceases beating, must move -- Gels. (reverse Dig.).

Lectophobia -- Can. s.

Loss of reason -- Acon., Alum., Arg. n., Calc. c., Can. ind., Chlorum, Cim., Iod., Kali br., Lac c., Lil t., Lyssin, Mancin., Med., Plat., Sep., Syph., Ver. a.

Motion -- Bry., Calad., Gels., Mag. p.

Music -- Acon., Ambra., Bufo, Nat. c., Nux v., Sab., Tar. h., Thuya.

Noises -- Acon., Asar., Bell., Bor., Calad., Cham., Cocc., Ferr., Ign., Kali c., Mag. m., Med., Nat. c., Nit. ac., Nux v., Phos., Sil., Tanac., Tar. h., Ther., Zinc. m.

People (anthropophobia) -- Acon., Ambra., Anac., Aur., Bar. c., Con., Gels., Ign., Iod., Kali p., Lyc., Meli., Nat. c., Nat. m., Sep., Stann., Staph.

Places closed -- Succin.

Pointed objects -- Sil., Spig.

Poison -- Hyos., Kali br., Lach., Rhus t., Ver. v.

Rain -- Naja.

Solitude

Aversion to -- Ant. t., Ars., Bism., Con., Hyos., Kali. c., Lac. c., Lil. t., Lyc., Naja, Phos., Puls., Radium., Sep., Stram., Thymol, Ver. a.
Desire for -- Ambra, Aragal., Ars. m., Aur., Bar. c., Bry., Bufo, Cact., Caps., Carb an., Cim., Coca., Cycl., Gels., Ign., Iod., Nat. c., Nat. m., Nux v., Oxytr., Phos. ac., Staph., Thuya.

Space (agoraphobia) -- Acon., Arg. n., Arn., Calc. c., Hydroc. ac., Nux v.

Stage-fright -- Anac., Arg. n., Gels.

Syphilis -- Hyos.

Thunderstorms -- Bor., Electricitas, Nat. c., Phos., Psor., Rhod., Sil.

Touch, contact -- Acon., Angust. sp., Ant. c., Ant. t., Apis, Arn., Bell., Cham., Cina, Cinch., Colch., Hep., Iod., Kali c., Lach., Mag. p., Nit. ac., Nux m., Nux v., Phos., Plumb., Sanic., Sep., Spig., Stram., Sul., Tar. h., Thuya.

Water (hydrophobia) -- Agave, Anag., Ant. c., Bell., Canth., Coccinel., Fagus, Hyos., Lach., Laur., Lyssin, Spirea, Stram., Sul., Tanac., Ver. a., Xanth. sp.HYPOCHONDRIASIS -- Alfal., Aloe, Alum., Anac., Arg. a., Ars., Aur. m., Aur. mur., Avena, Cact., Calc. c., Cim., Con., Ferr. m., Helon., Hydroc. ac., Hyos., Ign., Kali br., Kali p., Lyc., Merc., Nat. c., Nat. m., Nux v., Phos. ac., Plumb., Pod., Puls., Stann., Staph., Sul., Sumb., Tar. h., Thasp. a., Thuya, Val., Ver. a., Zinc. m., Zinc. oxy.HYSTERIA -- Acon., Agn., Ambra, Am. val., Apis, Aquil., Asaf., Aster., Bell., Cact., Cajup., Camph. monobr., Can. ind., Castor., Caul., Cham., Cim., Cocc., Con., Croc., Eup. ar., Gels., Hyos., Ign., Kali p., Lil. t., Mag. m., Mosch., Myg., Nux m., Orig., Phos. ac., Phos., Plat., Poth., Puls., Scutel., Senec., Sep., Stram., Strych. p., Sumb., Tar. h., Ther., Val., Zinc. v.IMAGINATION

Fancies, hallucinations, illusions: Acute vivid (See Hallucinations.) -- Absinth., Acon., Agar., Ambra, Bell., Can. ind., Dub., Hyos., Kali c., Lach., Op., Rhus t., Scopal., Stram., Sul., Ver. a.

Away from home, must get there -- Bry., Calc. p., Cim., Hyos., Op.

Bed occupied by another person -- Petrol.

Bed sinking -- Bapt., Bell., Benz., Kali c.

Bed too hard -- Arn., Bapt., Bry., Morph., Pyr., Ruta.

Abused or criticized [being] -- Bar. c., Cocaine, Hyos., Ign., Pallad., Staph.

Assassinated [being] -- Absinth., Kali br., Plumb. m.

Broken in fragments, scattered about [being] -- Bapt., Daph., Petrol., Phos., Stram.

Crushed by houses [being] -- Arg. n.

Dead [being] -- Apis, Lach., Mosch., Op.

Demon, curses, swears [being] -- Anac.

Doomed, lost to salvation [being] -- Acon., Ars., Aur., Cycl., Lach., Lil. t., Lyc., Meli., Op., Plat., Psor., Puls., Stram., Sul., Ver. a.

Double, (dual personality) [being] -- Anac., Bapt., Can. ind., Petrol., Stram., Thuya., Val.

Enveloped in dark cloud, world black and sinister [being] -- Arg. n., Cim., Lac c., Puls.

Frightened by a mouse running from under a chair [being] -- Æth., Cim., Lac. c.

Guilty of some committed crime [being] -- Ars., Cina., Cycl., Ign., Nux v., Ruta, Staph., Ver. a., Zinc. m.

Hollow in organs [being] -- Cocc., Oxytr.

In strange surroundings [being] -- Cic., Hyos., Plat., Tub.

Light, spirit-like, hovering in the air [being] -- Asar., Dat. arb., Hyper., Lac c., Latrod. has., Nat. ars., Op., Rhus gl., Sticta, Val.

Made of glass, wood, etc. [being] -- Eupion, Rhus r., Thuya.

Occupied about business [being] -- Bry., Op.

Persecuted by his enemies [being] -- Anac., Cinch., Cocaine, Hyos., Kali br., Lach., Nux v., Plumb. m., Rhus t., Stram.

Poisoned [being] -- Hyos., Lach., Rhus t., Ver. v.

Possessed of two wills [being] -- Anac., Lach.

Possessed of brain in stomach [being] -- Acon.

Possessed of two noses [being] -- Merc. per.

Pregnant, or something alive in the abdomen [being] -- Croc., Cycl., Op., Sabad., Sul., Thuya, Ver. a.

Pursued [being] -- Anac., Hyos., Stram.

Separated body and soul [being] -- Anac., Nit. ac., Thuya.

Swollen [being] -- Acon., Aran., Arg. n., Asaf., Bapt., Bov., Can. ind., Glon., Op., Plat.

Under superhuman control [being] -- Anac., Lach., Op., Plat., Thuya.

Very sick [being] -- Ars., Pod., Sabad.

Very wealthy [being] -- Phos., Plat., Pyr., Sul., Ver. a.

Dimensions of things

Larger -- Acon., Agar., Arg. n., Atrop., Bov., Can. ind., Gels., Glon., Hyos., Op., Paris.
Reversed -- Camph. monobr.
Smaller -- Plat.

Duration of time and space lost or confused -- Anhal., Can. ind., Cic., Glon., Lach.

Duration of time changed

Passes too rapidly -- Cocc., Ther.
Passes too slowly -- Alum., Ambra, Anhal., Arg. n., Can. ind., Med., Nux m., Nux v.

Hallucinations -- Absinth., Agar., Ambra., Anac., Anhal., Antipyr., Ars., Atrop., Bell., Can. ind., Cantn., Cham., Chloral, Cim., Cocaine., Crot. casc., Hyos., Kali br., Lach., Nat. sal., Nux v., Op., Phos., Stram., Sul., Thea, Trion., Zinc. mur.

Auditory (bells, music, voices) -- Agar., Anac., Antipyr., Ars., Bell., Can. ind., Carbon. s., Cham., Cocaine., Elaps, Merc., Naja, Nat. p., Puls., Stram., Thea.
Olfactory -- Agn., Anac., Ars., Euph. amy., Op., Paris, Puls., Zinc. mur.
Tactile -- Anac., Canth., Op., Stram.
Visual (animals, bugs, faces) -- Absinth., Agar., Ambra, Anhal., Antipyr., Ars., Atrop., Bell., Calc. c., Can. ind., Cim., Cocaine., Hyos., Kali br., Lach., Morph., Nat. sal., Op., Pastin., Phos., Plat., Puls., Sant., Stram., Sul., Val., Ver. a.INSANITY (See Mania, Melancholia, Dementia).LOQUACITY -- Agar., Ambra, Bell., Can. ind., Cim., Cocaine, Eug. j., Hyos., Lach., Op., Pastin., Physal., Stram., Tar. h., Val., Ver. a.MANIA -- Absinth., Acon., Agar., Anac., Arn., Ars., Atrop., Bapt., Bell., Bry., Can. ind., Canth., Chloral., Cim., Cinch., Croc., Crot. casc., Cupr. ac., Cupr. m., Glon., Hyos., Kali br., Lach., Laur., Lil. t., Lyc., Merc., Nat. m., Nux v., Op., Orig., Passifl., Phos., Picr. ac., Piscidia., Plat., Puls., Rhus t., Sec., Solan. n., Spig. mar., Spong., Sul. hydr., Sul., Siram., Tar. h., Ust., Ver. a., Ver. v.

Erotomania (nymphomania, satyriasis) -- Ambra., Apis, Bar. m., Calc. p., Can. ind., Canth., Ferrula gl., Ginseng., Grat., Hyos., Lil. t., Mancin., Murex., Orig., Phos., Picr. ac., Plat., Robin., Salix n., Stram., Tar. h., Ver. a.

Lypemania -- Ars., Aur., Caust., Cic., Ign., Nux v., Puls.

Monomania (kleptomania, etc.) -- Absinth., Cic., Hyos., Oxytr., Plat., Tar. h.

Puerperal -- Agn., Bell., Cim., Hyos., Plat., Sec., Senec., Stram., Ver. a., Ver. v.MELANCHOLIA -- Acon., Agn., Alum., Anac., Arg. n., Ars., Aur., Bapt., Bell., Cact., Calc. c., Camph., Caust., Cim., Cinch., Coca, Coff., Con., Cycl., Dig., Ferr. m., Gels., Helleb., Helon., Ign., Iod., Kali br., Lac. c., Lach., Lil. t., Lyc., Merc., Nat. m., Nux m., Nux v., Op., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Plat., Plumb. ac., Plumb m., Pod., Puls., Sep., Sil., Solan. c., Stram., Sul., Tar. h., Thuya, Ver. a., Ver. v., Zinc. m.

Puberty -- Ant. c., Helleb., Mancin., Nat. m.

Puerperal -- Agn., Bell., Cim., Nat. m., Plat., Ver. v.

Religious -- Ars., Aur. m., Aur. mur., Kali br., Lil. t., Meli., Plumb., Psor., Puls., Stram., Sul., Ver. a.

Sexual -- Agn., Aur., Cim., Con., Lil. t., Nux v., Picr. ac., Plat., Sep.MEMORY

Forgetful, weak or lost -- Absinth., Acon., Æth., Agn., Alum., Ambra., Anac., Anhal., Arg. n., Arn., Aur., Azar., Bar. c., Calad., Calc. c., Calc. p., Camph., Can ind., Carbo v., Cocc., Con., Glycerin, Ichthy., Kali br., Kali c., Kali p., Lac c., Lach., Lecith., Lyc., Med., Merc., Nat. c., Nat. m., Nit. ac., Nux m., Nux v., Oleand., Op., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Plumb. m., Rhod., Rhus t., Selen., Sep., Sil., Sul., Syph., Tellur., Thyr., Zinc. m., Zinc. p., Zinc. picr.

Familiar streets [cannot remember] -- Can. ind., Glon., Lach., Nux m.
Names [cannot remember] -- Anac., Bar. ac., Chlorum, Euonym., Guaiac., Hep., Lyc., Med., Sul., Syph., Xerophyl.
Right words (amnesic aphasia, paraphasia) [cannot remember] -- Agar., Alum., Anac., Arag., Arg. n., Arn., Calc. c., Calc. p., Can. ind., Cham., Cinch., Diosc., Dulc., Kali br., Lac c., Lil. t., Lyc., Nux m., Phos. ac., Plumb. m., Sumb., Xerophyl.

Difficulty or inability of fixing attention -- Æth., Agar., Agn., Aloe, Alum., Anac., Apis, Arag., Argn. n., Bapt., Bar. c., Can. ind., Caust., Con., Fagop., Gels., Glon., Glycerin, Helleb., Ichthy., Indol, Irid., Lac c., Lyc., Op., Nat. c., Nux m., Nux v., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Pituit., Sep., Sil., Staph., Sul., Syph., Xerophyl., Zinc. m.

Omits letters, words -- Benz. ac., Cereus serp., Cham., Kali br., Lac c., Lach., Lyc., Meli., Nux m., Nux v.

Thoughts

Rapid -- Anac., Bell., Can. ind., Cim., Cinch., Coff., Ign., Lac c., Lach., Physost.
Slow -- Agn., Caps., Carbo v., Lyc., Med., Nux m., Op., Phos. ac., Phos., Plumb., Sec., Thuya.
Vanish while reading, talking, writing -- Anac., Asar., Camph., Can. ind., Lach., Lyc., Nux m., Picr. ac., Staph.
Unable to think -- Abies n., Æth., Alum., Anac., Arg. n., Aur. m., Bapt., Calc. c., Can. ind., Caps., Con., Dig., Gels., Glycerin, Kali p., Lyc., Nat. c., Nat. m., Nux m., Nux v., Oleand., Petrol., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Rhus t., Sep., Sil., Zinc. m.

Weak from sexual abuse -- Agn., Anac., Arg. n., Aur., Cinch., Nat. m., Nux v., Phos. ac., Staph.MIND

Absence -- Acon., Agn., Anac., Apis, Arag., Arn., Bar. c., Can. ind., Kali br., Kreos., Lac c., Lach., Merc., Nat. m., Nux m., Phos. ac., Poth., Rhus t., Tellur., Zinc.

Absence of moral and will power -- Abrot., Acetan., Anac., Cereus serp., Coca., Cocaine, Kali br., Morph., Op., Picr. ac., Strych. p., Tar. h.

Cloudiness, confusion, depression, dullness -- Abies n., Acon., Æsc., Agar., Ail., Alfal., Alum., Anac., Apis., Aragal., Arg. n., Arn., Bapt., Bar. c., Bell., Calc. c., Can. ind., Cann. s., Carbon. s., Cic., Cocc., Colch., Euonym., Ferr. m., Gels., Glon., Glycerin., Helleb., Hyos., Hyper., Indol, Irid., Kali br., Kali p., Lac c., Lecith., Lyc., Mancin., Nat. c., Nux m., Nux v., Op., Phos ac., Phos., Picr. ac., Piscidia, Rhus t., Selen., Staph., Stram., Sulphon., Xerophyl., Zinc. m., Zinc. v.

Excitement, exhilaration -- Acon., Agar., Bell., Can. ind., Canth., Coca, Cocaine., Coff., Croc., Eucal., Hyos., Lach., Merc. cy., Nux v., Op., Paul., Physost., Piscidia, Stram., Thea., Ver. a.MOOD, DISPOSITION

Anxiety -- Acon., Æth., Agn., Amyl, Anac., Ant. c., Arg. n., Ars., Asaf., Aur., Bell., Bism., Bor., Cact., Calc. c., Camph., Can. ind., Cham., Cim., Cinch., Coff., Con., Cupr. m., Dig., Hep., Ign., Kali c., Lach., Lil. t., Med., Nat. e., Nat. m., Nit. ac., Nux. v., Op., Phos., Plat., Psor., Puls., Rhus t., Sec., Sep., Sil., Staph., Stram., Sul., Tab., Ver. a.

Thunderstorm, during -- Nat. c., Phos.
Stomach, in -- Ars., Dig., Ipec., Kali c., Puls., Ver. a.

Apathetic, indifferent to everything -- Agar., Agn., Apis., Arg. n., Arn., Ars., Bapt., Bry., Cim., Cinch., Con., Fluor. ac., Gels., Glycerin, Helleb., Hydroc. ac., Ign., Indol, Laburn., Lach., Lil. t., Merc., Nat. m., Nux m., Nux v., Op., Phos. ac., Phos., Phyt., Picr. ac., Plat., Puls., Sec., Sep., Staph., Thuya, Ver. a.

Aversion to mental and physical work -- Agar., Alfal., Aloe, Anac., Aragal., Aur. mur., Bapt., Bar. c., Calc. c., Caps., Carb. ac., Caust., Cinch., Coca, Con., Cycl., Gels., Glon., Helleb., Indol, Kali p., Lecith., Mag. p., Nat. c., Niccol. s., Nit. ac., Nux v., Oxytr., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Puls., Rhamnus cal., Selen., Sep., Sil., Strych. p., Sul., Tanac., Thymol., Zinc m.

Bashful, timid -- Ambra, Aur., Bar. c., Calc. c., Calc. sil., Caust., Coca, Con., Graph., Ign., Kali p., Lil. t., Mancin., Meli., Phos., Puls., Sil., Staph.

Complaining, discontented, dissatisfied -- Aloe, Ant. c., Ars., Bism., Bor., Bry., Caps., Cham., Cina, Colch., Indol, Kali c., Mag. p., Nit ac., Nux v., Plat., Psor., Puls., Staph., Sul., Tab.

Despairing, hopeless, discouraged easily, lack of confidence -- Acon., Agn., Alum., Anac., Ant. e., Arg. n., Arn., Ars., Aur., Bar. c., Calc. c., Calc. sil., Caust., Con., Gels., Helleb., Ign., Iod., Lil. t., Nat. m., Nit. ac., Nux v., Op., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Psor., Puls., Ruta, Selen., Sep., Sil., Staph., Syph., Thymol, Ver. a.

Fault-finding, finicky, cautious -- Apis., Ars., Cham., Graph., Helon., Morph., Nux v., Plat., Sep., Staph., Sul., Tar. h., Ver. a.

Fearlessness, daring -- Agar., Bell., Cocaine, Op., Sil.

Fretful

Cross, irritable, peevish, quarrelsome, whining -- Abrot., Acon., Æsc., Æth., Agar., Alfal., Anac., Ant. c., Ant. t., Apis, Ars., Aur., Bry., Bufo, Calc. br., Calc. c., Caps., Caust., Cham., Cina, Cinch., Colch., Col., Con., Croc., Ferr., Helon., Hep., Iberis., Ign., Indol, Ipec., Kali c., Kali p., Kreos., Lac c., Lil. t., Lyc., Nat. m., Nit. ac., Nux v., Plat., Puls., Radium, Rheum, Sars., Sep., Sil., Staph., Sulphon., Sul., Syph., Thuya, Thymol, Tub., Val., Ver. a., Ver. v., Zinc. m.
Day and night -- Cham., Ign., Ipec., Lac c., Psor., Stram.
Day only -- Lyc.
Night only -- Ant. t., Jac., Nux v., Rheum.
Child cannot bear to be touched, looked at, or spoken to -- Ant. c., Ant. t., Cham., Cina, Gels., Nux v., Sanic., Sil., Thuya.
Child wants different things, but petulantly rejects them -- Ant. t., Bry., Cham., Cina, Ipec., Kreos., Rheum, Staph.

Gay, frolicsome, hilarious -- Anag., Bell., Can. ind., Coff., Croc., Cyprip., Eucal., Formica, Hyos., Lach., Nux m., Plat., Spong., Stram., Thea, Val.

Grieving, introspective, sighing -- Ail., Calc. p., Cim., Dig., Iberis, Ign., Lyc., Mur. ac., Nat. m., Phos. ac., Puls.

Haughty

Arrogant, prideful -- Bell., Con., Cupr. m., Lach., Lyc., Pall., Phos., Plat., Staph., Stram., Ver. a.
Contempt of others -- Ipec., Plat.
Contempt of self -- Agn., Aur., Lac. c., Thuya.

Hypersensitive, cannot bear contradiction, vexed at trifles -- Acon., Anac., Ant. c., Arn., Ars., Asaf., Asar., Aster., Aur., Bell., Bry., Canth., Caps., Cham., Cina, Cinch., Cocc., Colch., Col., Con., Ferr. m., Glon., Helleb., Helon., Hep., Ign., Lach., Lyc., Mez., Morph., Mur. ac., Nat. m., Nit. ac., Nux v., Pall., Petrol., Phos., Plat., Puls., Sars., Sep., Sil., Staph., Thuya, Thyr.

Hysterical (changeable, vacillatory) -- Acon., Alum., Ambra., Asaf., Camph. monobr., Cast., Caust., Cim., Cob., Cocc., Coff., Croc., Gels., Ign., Kali p., Lil. t., Mang. ac., Mosch., Nat. m., Nux m., Phos., Plat., Puls., Sep., Sumb., Tar. h., Thasp., Val., Zinc. v.

Impatient, impulsive -- Acon., Anac., Ant. c., Arg. n., Cham., Col., Hep., Ign., Ipec., Med., Nat. m., Nux v., Puls., Rheum, Sep., Staph., Sul.

Impudent, insulting, malicious, revengeful, spiteful -- Anac., Ars., Bufo, Cham., Cinch., Cupr., Lac c., Lyc., Nit. ac., Nux v., Staph., Tar. h.

Impudent, teasing, laugh at reproof -- Graph.

Indecisive, irresolute -- Arg. n., Aur., Bar. c., Calc. sil., Caust., Graph., Ign., Nux m., Nux v., Puls.

Indolent, listless, lethargic, ambitionless -- Alet., Aloe., Anac., Apis, Aur. m., Bapt., Bar. c., Berb. aq., Bry., Calc. c., Caps., Carb. ac., Carbo v., Con., Cycl., Dig., Euphras., Ferr., Gels., Glon., Helon., Indol, Kali p., Lecith., Lil. t., Merc., Nat. m., Nux v., Phos. ac., Phos., Picr. ac., Puls., Ruta, Sarcol. ac., Sep., Stann., Sul., Thymol, Zinc

Jealous -- Apis, Hyos., Ign., Lach., Nux v.

Melancholic, despondent, depressed, low-spirited, gloomy, Apprehensive, 'blues' -- Abies n., Acon., Æsc., Agn., Alfal., Alum., Am. c., Am. m., Anac., Ant. c., Apis, Arg. m., Arg. n., Ars., Ars. m., Aur., Bry., But. ac., Cact., Calc. ars., Calc. c., Caust., Cim., Cinch., Cocc., Con., Cupr. m., Cycl., Dig., Euonym., Euphras., Graph., Helleb., Helon., Hep., Hydr., Iberis., Ign., Indigo, Indol, Iod., Kali br., Kali p., Lac c., Lac d., Lach., Lit. t., Lyc., Med., Merc., Myg., Myr., Naja., Nat. c., Nat. m., Nat. s., Nit. ac., Nux m., Nux v., Phos. ac., Phos., Plat., Plumb., Pod., Psor., Puls., Radium, Rhus t., Sarcol. ac., Sars., Senec., Sep., Sil., Spig., Stann., Staph., Still., Sul., Tab., Thuya., Tub., Ver. a., Zinc. m., Zinc. p.

Mild, gentle, yielding -- Alum., Ign., Murex, Phos. ac., Puls., Sept., Sil.

Misanthropic, miserly, selfish -- Ars., Lyc., Pall., Plat., Sep., Sul.

Nervous, excited, fidgety, worried -- Absinth., Acon., Ambra., Anac., Apis, Apium gr., Arg. n., Ars., Asaf., Asar., Aur. m., Bell., Bor., Bov., But. ac., Calc. br., Camph. monobr., Caust., Ced., Cham., Cim., Cina, Coff., Con., Ferr., Gels., Helon., Hyos., Hyos. hydrobr., Iberis., Ign., Kali br., Kali p., Lac c., Lach., Lil r., Mag. c., Med., Morph., Nat. c., Nux m., Nux v., Phos., Psor., Puls., Sec., Sep., Sil., Staph., Stram., Sumb., Tar. h., Thea, Val., Zinc. m., Zinc. p., Zinc. v.

Obscene, amative -- Canth., Hyos., Lil. t., Murex., Phos., Puls., Staph., Stram., Ver. a.

Restless (mentally and physically) -- Absinth., Acon., Agar., Ambra, Arag., Ars., Aur. m., Bell., Bism., Camph., Can. ind., Canth., Caust., Cenchris, Cham., Cim., Coff., Hyos., Ign., Iod., Kali br., Lac c., Lach., Laur., Lil t., Med., Morph., Mur. ac., Myg., Nat. c., Nat. m., Nux v., Op., Phos., Phyt., Plat., Psor., Pyr., Radium, Rhus t., Ruta, Sil., Stram., Tar. h., Urt., Val., Ver. a., Ver. v., Zinc. m., Zinc. v.

Sad, sentimental, sighing -- Agn., Am. c., Am. m., Ant. c., Aur., Cact., Calc. p., Carbo an., Cim., Cocc., Con., Cycl., Dig., Graph., Iberis, Ign., Indigo, Kali p., Lach., Lil. t., Mur. ac., Naja, Nat. c., Nat. m., Nat. v., Nit. ac., Nux v., Phos. ac., Phos., Plat., Psor., Puls., Rhus t., Sed., Selen., Sep., Stann., Staph., Sul., Thuya, Zinc. m.

Sad, weeping from music -- Acon., Ambra, Graph., Nat. c., Nat. s., Sab., Tar. h., Thuya.

Slovenly, filthy -- Am. c., Caps., Merc., Psor., Sul., Ver. a.

Stubborn, obstinate, self-willed -- Agar., Ant. c., Bry., Caps., Cham., Cinch., Kali c., Nit. ac., Nux v., Sanic., Sil., Staph.

Stupid -- Æsc. gl., Anac., Apis., Arn., Bapt., Bell., Bry., Cocc., Gels., Helleb., Hyos., Indol, Lach., Nux. m., Op., Phos. ac., Phos., Rhus t., Sec., Stram., Ver. a.

Suicidal -- Alum., Anac., Ant. c., Ars., Aur., Cinch., Fuligo, Ign., Iod., Kali br., Naja, Nat. s., Nit. ac., Nux v., Psor, Puls., Rhus t., Sec., Sep., Sil., Ustil., Ver. a.

Suspicious, mistrustful -- Anac., Anhal., Caust., Cim., Hyos., Lach., Merc., Nux v., Puls., Staph., Ver. a., Ver. v.

Sympathetic -- Caust., Cocc., Puls.

Taciturn, disinclined to be disturbed, or answer questions -- Agar., Ant. c., Ant. t., Arn., Bell., Bry., Cact., Carbo an., Cham., Col., Gels., Helleb., Ign., Iod., Mur. ac., Naja, Nat. m., Nat. s., Nux v., Oxytr., Phos. ac., Phos., Sars., Sil., Sul.

Taciturn, morose, sulky, sullen, unsociable -- Ant. c., Ant. t., Arn., Aur., Bry., Cham., Cim., Cinch., Col., Con., Cupr., Ign., Lyc., Nat. m., Nux v., Plat., Puls., Sanic., Sil., Sul., Tub., Ver. a., Ver. v.

Tearful, weeping -- Am. m., Ant. c., Apis, Ars., Aur., Cact., Calc. c., Caust., Cim., Cocc., Croc., Cycl., Dig., Graph., Ign., Lac. c., Lach., Lil. t., Lyc., Mag. m., Nat. m., Nit. ac., Nux m., Phos. ac., Plat., Puls., Rhus t., Sep., Sil., Stann., SulNIGHT-TERRORS -- Acon., Aur. br., Calc. c., Cham., Cic., Cina, Chloral., Cyprip., Kali br., Kali p., Scutel., Solan. n., Stram., Tub., Zinc. m.PROPENSITY

Abusive, curse, swear [to be] -- Anac., Bell., Canth., Cereus serp., Lac c., Lil. t., Nit. ac., Pall., Stram., Tub., Ver. a.

Aimlessly busy [to be] -- Absinth., Arg. n., Ars., Canth., Lil t., Sul., Tar. h.

Carried [to be] -- Ant. t., Ars., Benz. ac., Cham., Cina, Ipac.

Cruel, violent, inhuman [to be] -- Abrot., Absinth., Anac., Bell., Bry., Canth., Croc., Nit. ac., Nux v., Plat., Staph., Stram., Tar. h., Ver. a.

Destructive, bite, strike, tear clothes [to be] -- Bell., Bufo., Canth., Cupr. m., Hyos., Lil. t., Sec., Stram., Tar. h., Ver. a.

Dirty, untidy, filthy [to be] -- Caps., Psor., Sil.

Magnetized [to be] -- Calc. c., Phos., Sil.

Obscene [to be] -- Anac., Canth., Hyos., Lach., Lil. t., Phos., Plat., Stram., Vet. a.

Suicide, to commit -- Alum., Ant. c., Ars., Aur., Caps., Cim., Ign., Kali br., Merc., Naja, Nat. s., Nux v., Psor., Puls., Rhus t., Thasp., Ustil., Ver. a.

Dance, to -- Agar., Bell., Cic., Croc., Hyos., Sticta, Stram., Tar. h.

Absurd things, to do -- Bell., Can. ind., Cic., Hyos., Lach., Stram., Tar. h.

Eat greedily, to -- Lyc., Zinc. m.

Handle organs, to -- Bufo, Canth., Hyos., Unstil., Zinc.

Hurry, to -- Acon., Alum., Apis., Arg. n., Aur., Bell., Coff., Ign., Lil. t., Med., Nat. m., Sul ac., Thuya, Zinc. v.

Hurry others, to -- Arg. n., Can. ind., Nux m.

Kill beloved ones, to -- Ars., Cinch., Merc., Nux v., Plat.

Laugh immoderately at trifles, to -- Anac., Can. ind., Croc., Hyos., Ign., Mosch., Nux m., Plat., Stram., Strych. p., Tar. h., Zinc. oxy.

Lie, to -- Morph., Op., Ver. a.

Mutilate body, to -- Agar., Ars., Bell., Hyos., Stram.

Perform great things, to -- Cocaine.

Pray, beseech, entreat, to -- Aur. m., Puls., Stram., Ver. a.

Repeat everything, to -- Zinc. m.

Scold, to -- Con., Dulc., Lyc., Mosch., Nux v., Pall., Petrol., Ver. a.

Sing, to -- Agar., Bell., Can. ind., Cic., Croc., Hyos., Spong., Stram., Tar. h., Ver. a.

Slide down in bed, to -- Mur. ac.

Stretch and yawn incessantly, to -- Amyl, Plumb. m.

Talk in rhymes, repeat verses, prophecy, to -- Agar., Ant. c., Lach., Stram.

Tear things, to -- Agar., Bell., Cimex., Cupr. m., Stram., Tar. h., Ver. a.

Tease, laugh at reproofs, to -- Graph.

Theorize or meditate, to -- Can. ind., Cocc., Coff., Sul.

Touch different things, to -- Bell., Sul., Thuya.

Wander from home, to -- Arag., Bry., Elat., Lach., Ver. a.

Work, to -- Æth., Aur., Cereus, Cocaine, Coff., Eucal., Fluor. ac., Helon., Lacertus, Pedic., Piscidia.SCREAMS

Shrill, sudden, Piercing -- Apis, Bell., Bor., Bry., Calc. c., Cham., Cic., Cina, Cinch., Cyprip., Gels., Helleb., Iodof., Kali br., Stram., Tub., Ver. a., Zinc. m.SENSES

Dulled -- Ail., Anac., Bapt., Caps., Dig., Gels., Helleb., Phos. ac., Rhus t.

Hyperacute -- Acon., Asaf., Asar., Atrop., Aur., Bell., Bor., Cham., Cinch., Coff., Colch., Ferr. m., Ign., Lyssin, Morph., Nux v., Op., Phos., Sil., Strych., Sul., Tar. h., Val., Zinc. m.SPEECH

Hurried -- Anac., Aur., Bell., Bry., Cocc., Hep., Hyos., Lil. t., Merc., Ver. a.

Lost or Paralysis (aphasia) (See Nervous System.) -- Bar. ac., Bar. c., Bothrops, Caust., Cham., Chenop., Colch., Con., Glon., Kali br., Kali cy., Lach., Lyc., Mez., Phos., Plumb. m., Stram., Sulphon.

Nasal -- Bar. m., Bell., Lach., Phos. ac.

Slow, difficult enunciation, inarticulate, stammering -- Æsc. gl., Agar., Anac., Anhal., Atrop., Bar. c., Bell., Bothrops, Bov., Bufo, Can. ind., Can. s., Caust., Cereus serp., Cic., Cupr. m., Gels., Hyos., Ign., Kali br., Kali cy., Lach., Laur., Merc., Myg., Naja, Nat. m., Nux m., Oleand., Op., Phos., Stram., Sulphon., Thuya, Vip.

[left]
Slow, monotonous, economical -- Mang. ac., Mang. o

رپرتوری mind بوریکه

SOMNAMBULISM -- Acon., Art. v., Can. ind., Cur., Ign., Kali br., Kali p., Phos., Sil., Zinc. m.STARTLES

Easily frightened -- Acon., Agar., Apis., Asar., Bell., Bor., Calad., Calc. c., Carbo v., Cham., Cim., Cyprip., Ign., Kali br., Kali c., Kali p., Nat. c., Nux v., Op., Phos., Psor., Samb., Seutel., Sep., Sil., Stram., Sul., Tar. h., Ther., Tub., Zinc. m.TAEDIUM VITAE (disgust of life) -- Ant. c., Ars., Aur., Cinch., Hydr., Lac c., Lac d., Kali br., Naja, Nat. s., Nit. ac., Phos., Plat., Pod., Rhus t., Sul., Tab., Thuya, Ver. a.
[/left] 19 مهر 1391      تخصصی      6344 بازدید     چاپ مطلب      نظرات (1)      بازگشت    
ارسال یک نظر
Hank در 5/11/1395 - 04:48 گفت:
This is just the pecreft answer for all of us