دکتر بابک ناهیدی آذر » تخصصی » دیابت در هومئوپاتی
خوش آمدید .:. امروز: یکشنبه، 28 دی 1399

دیابت در هومئوپاتی

دیابت در هومئوپاتی
دیابت در هومئوپاتی
نگرش میازماتیک

دیابت به صورت کلاسیک منشآ توبرکولار دارد . تمامی علائم آن به شکل توبرکولار در نظر گرفته می شود . تمامی اختلالات ناشی از آن تحت میازم
توبرکولار یا سودوسورا تقسیم بندی میگردد :
-احساس عدم توانائی بعد از ادرار
- پر ادراری یک ویژگی توبرکولار محسوب می گردد .
- تعداد زیادی از مشکلات کلیوی اساس توبرکولار دارند که با مطالعات دقیق در تمامی بیماران با علائم نهفته میازماتیک قابل اثبات می با شد .
- دردهای نورآلژیک منشآ توبرکولار دارند .
- ترشحات چرکی فوق العاده زیاد ویژگی توبرکولار دارند .
- در آبسه ها و زخم های جلدی عنصر توبرکولار همیشه مد نظر است .
- آسیب های پوستی به ویژه آنهائی که به صورت ناچیز بهبودی نشان می دهند در بیماران سوریک دیده می شود اما در افراد توبرکولار است که ما آبسه ها .فرآیند های زخمی و تولید و دفع چرک فراوان را ضرورتآ بیشتر از فرایند های معمول بهبودی شاهد هستیم .
- گانگرن ویژگی سیفلیاتیک یا توبرکولار دارد .
- فرم های اعوجاجی از نظر شکل و اندازه منشآ توبرکولار یا سیفلیاتیک دارد
- گرسنگی همراه با مالش سردل علامتی از میازم توبرکولار است .
- تمایل به ایجاد عوارض ثانویه منشآ توبرکولار دارد .

بیماران دیابتی به طور معمول شدیدآ توبرکولارند . اگر سایکوزی هم موجود باشد شدیدآ بدخیم بوده و کشنده می باشد .
تغییرات فیبروتیک کلیه ها حاصل عملکرد هر سه میازم بوده ولی توبرکولار و سایکوز در بیشتر بیماران دیده می شود .
IDDM را پاسخ خود ایمنی در نظر می گیرند که در واقع انحراف سیستم ایمنی بدن بوده و از این رو توبرکولار محسوب می گردد .


دیابت در انواع سرشت ها :

میازم توبرکولار :
Phos., Iod., Tuber
لکو فلگماتیک :
Calc. carb., Graph
میازم سوریک :
Sulphur, Graph
میازم سایکوز :
Thuja., Nat. Sulph
میازم سیفیلس :
Kali iod
اسکروفلوس . لیمفاتیک :
Hepar sulph., Iod

فاکتورهای محرک و مسبب :

اختلالات هضمی :
Uran. Nit
گاستروهپاتیک :
Ars. Iod., Bry., Calc., Lact. acid, Lyco, Nux. vom., Uran. Nit
فشارهای عصبی و استرس :
Ign., Phos. acid
بیماری پانکراس :
Iris v., Insulin, Pancreatin, Phos
آسیب فیزیکی و سقوط :
Arnica
ابتلا به سیفیلیس :
Kali. Iod

موارد مرتبط با دیابت :
دیابت در هومئوپاتی
در رابطه با ضعف و ناتوانی :
Acetic acid, China, Op., Phos. Acid, Phos., Pic. acid
گانگرن – دمل – کاربونکل :
Ars. Alb
اسهال :
Ars. Alb
علائم نقرس :
Lac. Acid, Nat. Sulph., Colch., Nux vom., Kali iod
عنن :
Coca, Mosch
علائم جنسی و ادراری :
Ars., Acon., Canth., Kali bich. Terebughml
علائم روماتیسمال :
Lactic acid
افسردگی :
Helon
لاغری :
Helon
در رابطه با تشنگی و بی قراری :
Hel
فلج موتور :
Curare
در رابطه با پیشرفت سریع بیماری :
Cur., Morph
دررابطه با زخم :
Syzyg
در رابطه با دمل و فرونکل :
Arnica, Ars, Sili, Hepar
بی قراری و تحریک پذیری پوستی :
Codeinum
تورم مچ پا :
Arg. Met
کمای دیابتی :
Opium
در رابطه با علائم کبدی :
Digit, Kali. bich, Merc., Iod., Hepar sulph
اختلالات نبض :
Phos., Ars. iod., Hepar

علائم بالینی دیابت :
دیابت در هومئوپاتی
پر ادراری :
Acon., Alumina, Apis, Berb. vulg., Canth., chimaph., Equis., Helon., Kreosote,
Lili. tig., Lyco., Nux.v. , Phos. acid., Sarsa., Scilla, Sepia, Sul., Uva.u.
شب ادراری :
Aur. mur., Caust., Con., Ferr. Pic., Kali c., Kreo, Phos. acid, Puls., Sul.
عطش :
Acetic acid, Acon., Bry., Lact. acid, Op., Phos., Sul.
افزایش اشتها :
Abrot., Alphal.,Anac.,Iod.,Lyco.,.Nat.m. ,Nux v., Phos.,Sulph.,Thy.,U. nit.
- Yet loses flesh-abort.,
- Acetic acid, Iod., Nat. Mur., Sul.
تمایل شدید برای قند :
Arg. nit., Cina, Coca, Kali.C. , Lyco., Sul.
یبوست :
Bryonia, Cheli, Hydrastis, Nux vomica, Silicea, Calc, carb., Sulphur.

علائم مربوط به کمپلیکاسیون :
دیابت در هومئوپاتی
دمل :
Arnica, Anthracinum, Bellis,Calc. pic., Mer. Sol., Phos. acid., Sili., Sul., Tar.c. , Myristica seb.
گانگرن :
Ars., Carbo veg., Echinacea, Lach., Plumb., Secale, Sul. acid.
لاغری همراه با افزایش اشتها :
Abrot, Iod., Nat. mur., Plumb.
آتروسکلروزیس :
All. sat., Ars. iod., Bar.c. , Glon., Kali iod., Plumb iod.
آب مروارید :
Caust., Cinararia, Silicea, Phos., Calc. flour.
پاراستزی دست و پا :
Gels., Sang. Can
نفروپاتی دیابتی :
Eel. serum. (K.W. Syndrome).
در صورت شکست سایر داروها :
Syzyg., Silicea.

[/right]ارسال یک نظر